មេដែក Ndfeb លក់ដុំ

 • Bonded Ndfeb magnet wholesale
 • Bonded Ndfeb magnet wholesale
 • Bonded Ndfeb magnet wholesale
 • Bonded Ndfeb magnet wholesale
 • Bonded Ndfeb magnet wholesale
 • Bonded Ndfeb magnet wholesale
 • Bonded Ndfeb magnet wholesale

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល

ស្លាកផលិតផល

លម្អិត

Bonded Nd-Fe-B Magnets មានម្សៅម៉ាញេទិច Nano NdFeB និងសារធាតុចងវត្ថុធាតុ polymer ដែលអាចពន្លត់បានយ៉ាងឆាប់រហ័ស។មេដែក NdFeB ដែលត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់របស់យើងត្រូវបានអនុវត្តជាចម្បងនៅក្នុងម៉ូទ័រ និងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសម្រាប់ IT, OA, ឧបករណ៍ឆ្លាតវៃ, ឧស្សាហកម្មរថយន្ត។

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផល

Boned magnet (1)
Boned magnet (2)
ថ្នាក់ Remanence ការបង្ខិតបង្ខំខាងក្នុង ម៉ាញេទិក
កម្លាំងជំរុញ
ម៉ាញេទិកអតិបរមា
ផលិតផលថាមពល
ការងារអតិបរមា
សីតុណ្ហភាព
Br Hcj Hcb (BH) អតិបរមា °C
គីឡូក្រាម mT KOe KA/m KOe KA/m MGOe KJ/M3
BNM-5 ៥.៧--៦.២ ៥៧០--៦២០ 7.0--9.0 560--720 ៣.៦--៤.០ ២៨៨-៣២០ 5.0--6.0 ៤០--៤៨ ១២០--១៤០
BNM-6 ៥.៨--៦.៣ 580--630 8.0--10.0 ៦៤០--៨០០ 4.0--4.7 ៣២២-៣៧៦ 6.0--7.0 ៤៨--៥៦ ១២០--១៤០
BNM-7 ៥.៩--៦.៤ 590--640 8.0--10.0 ៦៤០--៨០០ ៤.៥--៥.២ ៣៦០--៤១៦ 7.0--8.0 ៥៦--៦៤ ១២០--១៤០
BNM-8 ៦.២--៦.៧ ៦២០--៦៧០ 8.5--10.0 ៦៨០--៨០០ 5.0--5.8 ៤០០--៤៦៤ 8.0--9.0 ៦៤--៧២ ១២០--១៤០
BNM-9 ៦.៤--៦.៩ ៦៤០--៦៩០ 8.5--10.0 ៦៨០--៨០០ ៥.២--៥.៦ ៤១៦--៤៤៨ ៨.៥--៩.៥ ៦៨--៧៦ ១២០--១៤០
BNM-10 ៦.៧-៧.២ ៦៧០--៧២០ 8.5--10.0 ៦៨០--៨០០ 5.2--6.0 ៤១៦--៤៨០ 9.0--10.0 ៧២--៨០ ១២០--១៤០
BNM-11 ៦.៩--៧.៤ ៦៩០--៧៤០ 9.0--10.5 ៧២០--៨៤០ 5.0--5.8 ៤០០--៤៦៤ 10.0--11.0 ៨០--៨៨ ១២០--១៤០
BNM-12 ៧.៤--៧.៦ ៧៤០--៧៦០ 9.0--10.5 ៧២០--៨៤០ ៥.៧--៦.៤ ៤៥៦--៥១២ 11.0--12.0 ៨៨--៩៦ ១២០--១៤០
BNM-11L ៧.០--៧.៥ ៧០០--៧៥០ 6.5--8.0 ៥២០--៦៤០ 5.0--5.8 ៤០០--៤៦៤ 10.0--11.0 ៨០--៨៨ ១២០--១៤០
BNM-12L 7.5-8.0 750--800 6.5--8.0 ៥២០--៦៤០ ៥.៤--៦.២ ៤៣២--៤៩៦ 10.5--11.5 ៨៤--៩២ ១២០--១៤០
BNM-8SR ៦.២--៦.៧ ៦២០--៦៧០ 11.0-14.0 ៨៨០--១១២០ 5.0--5.8 ៤០០--៤៦៤ 8.0--9.0 ៦៤--៧២ ១៤០--១៦០
ថ្នាក់ Recoil Permeability តិត្ថិភាព
កម្លាំងម៉ាញ៉េទិច
ដង់ស៊ីតេ បញ្ច្រាស
មេគុណសីតុណ្ហភាព
អ្នក rec Hs g/cm³ Br
KOe KA/m %/°C
BNM-5 1.1--1.2 ≥20 ≥1600 ៥.៨--៦.២ -0.1-0.13
BNM-6 1.1--1.2 ≥20 ≥1600 ៥.៨--៦.២ -0.1-0.13
BNM-7 1.1--1.2 ≥20 ≥1600 ៥.៨--៦.២ -0.1-0.13
BNM-8 1.1--1.2 ≥20 ≥1600 ៥.៨--៦.២ -0.1-0.13
BNM-9 1.1--1.2 ≥20 ≥1600 ៥.៨--៦.២ -0.1-0.13
BNM-10 1.1--1.2 ≥20 ≥1600 ៥.៨--៦.២ -0.1-0.13
BNM-11 1.1--1.2 ≥20 ≥1600 ៥.៨--៦.២ -0.1-0.13
BNM-12 1.1--1.2 ≥20 ≥1600 ៥.៨--៦.២ -0.1-0.13
BNM-11L 1.1--1.2 ≥20 ≥1600 ៥.៨--៦.២ -0.1-0.13
BNM-12L 1.1--1.2 ≥20 ≥1600 ៥.៨--៦.២ -0.1-0.13
BNM-8SR 1.1--1.2 ≥20 ≥1600 ៥.៨--៦.២ -0.1-0.13
ជួរអង្កត់ផ្ចិត
ឯកតា៖ ម។
ការអត់ធ្មត់អង្កត់ផ្ចិត
ឯកតា៖ ម។
សារាចរ
ឯកតា៖ ម។
ការប្រមូលផ្តុំ
ឯកតា៖ ម។
≤4 0.03 0.02 0.04
៤--១០ 0.04 0.02 0.05
១០--១៨ 0.06 0.03 0.05
១៨--៣០ 0.08 0.04 0.06
៣០--៥០ ០.១០ 0.05 0.06
50--80 ០.១០ 0.06 0.08
> 80 0.12 0.06 0.08
ជួរកម្ពស់
ឯកតា៖ ម។
ការអត់ធ្មត់លើកម្ពស់
ឯកតា៖ ម។
ភាពស្របគ្នា។
ឯកតា៖ ម។
ចតុកោណ
ឯកតា៖ ម។
≤4 0.06 0.04 0.04
៤--១០ 0.08 0.05 0.06
១០--១៨ ០.១០ 0.06 0.08
១៨--៣០ 0.15 0.08 ០.១០
៣០--៥០ ០.២០ ០.១០ 0.12
> 50 0.30 0.12 0.15

 • មុន៖
 • បន្ទាប់៖

 • សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង

  ប្រភេទផលិតផល